Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Curriculum

İş planı

HOME İş planı İş planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ

ÜMUMİ VƏ TƏTBİQİ RİYAZİYYAT KAFEDRASI


2018-2019-cu tədris ili üçün

İŞ PLANI


TƏDBİRLƏRİN SİYAHISI KEÇİRİLMƏ VAXTI MƏSUL ŞƏXS
1. Müəllimlərin dərs tədris yükünün təsdiqi Sentyabr Kafedra müdiri
2. Müəllimlərin işçi tədris proqramının təsdiqi Sentyabr Kafedra müdiri
3. Kafedraın iş planının təsdiqi. Kurs işi mövzularında dəyişiliklər və mövzuların təsdiqi. Seçmə fənlərin müzakirəsi. Sentyabr Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
4. Buraxılış işi mövzularının və buraxılış imtahanlarının müzakirəsi Sentyabr Kafedra müdiri
5. Fənn bölmələri üzrə sillabusların hazırlanması (II semestr) Sentyabr Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
6. Fənlərin bölmələri üzrə sillabusların hazırlanması (II semestr) I və II semestr Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
7. Kafedranın iclasları cədvəlinin hazırlanması (elmi və elmi pedaqoji tədqiqatların və Elmi Metodik Şuranın iclas və seminarları) Sentyabr Kafedra müdiri
8. Açıq dərslərin planının təsdiqi. Sentyabr Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
9. Müxtəlif məsələlər Sentyabr Kafedra müdiri
10. Tədris fənlərinin bölmələri üzrə imtahan suallarının hazırlanması. Elmi tədqiqat işlərinin və elmi-pedaqoji işlərin hesabatı. Sentyabr-oktyabr Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
11. Qış imtahan sessiyasına hazırlıq Noyabr Kafedra müdiri
12. Qış imtahan suallarının müzakirəsi və təsdiq edilməsi. Elmi tədqiqat və Elmi Metodik işlərin hesabatı. 2019-cu il üçün elmi tədqiqat işlərinin planının təsdiqi. Açıq dərslərin müzakirəsi. Kollokviumların qəbul edilməsi. Noyabr Kafedra müdiri
13. Müxtəlif məsələlər. Noyabr Kafedra müdiri
14. Fənlərin bölmələri üzrə məsləhət saatları cədvəlinin tərtibi. Laboratoriya və kurs işlərinin müzakirəsi Dekabr Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
15. Kurs işlərinin müdafiəsinin müzakirəsi. Magistraturada tədrisin vəziyyətinin müzakirəsi. Dekabr Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
Müxtəlif məsələlər Dekabr Kafedra müdiri
16. Tədris ilinin II semestri üçün açıq dərslərin planının təsdiqi Yanvar Kafedra müdiri
17. Qış imtahan sessiyasının nəticələrinin təhlili. Sillabusların müzakirəsi və təsdiqi Yanvar Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
18. Növbətçilik, açıq dərslər, dərs dinləmə, məsləhət saatları cədvəlində düzəlişlərin aparılması Yanvar Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
19. 2018-2019-ci tədris ili üzrə buraxılış işi mövzularının təsdiqi və paylanması. Yanvar Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
20. Müxtəlif məsələlər. Yanvar Kafedra müdiri
21. II semestr üzrə kurs işlərinin mövzularının təsdiqi. II semestrin kollokviumlarının, sərbəst işlərin vəziyyəti və məsləhət saatı, növbətçiliyə dair müzakirələr.Qış imtahan sessiyasının nəticələrinin müzakirəsi. Fevral Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
Müxtəlif məsələlər. Fevral Kafedra müdiri
22. Yay imtahan sessiyasının imtahan suallarının müzakirəsi və təsdiqi. Tədris ilinin 1-ci yarısında yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi Mart Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
23. Kafedranın professor-müəllim heyətinin gənc tətqiqatçı və tələbələrin elmi işlərinə dair müzakirələr. Mart Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
(tələbələrlə birlikdə)
24. Müxtəlif məsələlər Mart Kafedra müdiri
25. Növbəti dərs ili üçün dərs tədris yükünün müəyyən edilməsi. Açıq dərslərin müzakirəsi. Kollokviumların müzakirəsi Aprel-may Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
26. Yaz imtahan sessiyası suallarının hazırlanması Aprel Kafedra əməkdaşları
27. Müxtəlif məsələlər Aprel Kafedra müdiri
28. Müəllimlərin tədris yükünün yerinə yetirilməsinə dair hesabat. Magistrlərin vəziyyəti haqqında müzakirələr May Kafedra əməkdaşları
29. Kurs işlərinin müdafiəsi May Kafedra əməkdaşları
30. Kafedranın illik hesabatının hazırlanması. Laboratoriya və kurs işlərinin müzakirəsi May Kafedra əməkdaşları
Müxtəlif məsələlər May Kafedra müdiri
31. Yay imtahan sessiyası nəticələrinin müzakirəsi İyun Kafedra əməkdaşları
32. Tələbələrin dərslərə davamiyyətinin və seminar məşğələlərində fəallığının öyrənilməsi və tələbələrlə bu istiqamətdə iş aparılmasının müzakirəsi İyun Kafedra əməkdaşları
33. Respublika və beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak və çıxış etmək haqqında. Kafedranın üç illik hesabatı. İyun Kafedra müdiri
Kafedra əməkdaşları
34. Müxtəlif məsələlər İyun Kafedra müdiri

Kafedra müdiri : prof. M.C.Mahmudov