Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Curriculum

Əməkdaşlar

HOME Əməkdaşlar Əməkdaşlar
 1. t.e.d. prof., Ağayev Nadir Bafaddin oğlu – kafedra müdiri
 2. t.e.d. prof., Əliyev Əkbər Bayram oğlu
 3. p.e.d. prof., Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu
 4. f.-r.e.n. dos., Babayev Məmməd Əlixan oğlu
 5. f.-r.e.n. dos., İslamov Mənsur Mövlud oğlu
 6. f.-r.e.n. dos., Yusifov Vaqif Həmid oğlu
 7. f.-r.e.n. dos., Məmmədhəsənov Elxan Hüseynqulu oğlu
 8. f.-r.e.n. dos., Tahirova Azadə Cəmşid qızı
 9. f.-r.e.n. dos., Tağızadə Elvira Canbəyovna qızı
 10. f.-r.e.n. dos., Şıxəliyev Nizami İsmayıl oğlu
 11. f.-r.e.n. dos., Şəmiyev Təbriz Musa oğlu
 12. f.-r.e.n. dos., Haxıyev Əlabbas Seydi oğlu
 13. f.-r.e.n. dos., Həsənov Hidayət Mərdan oğlu
 14. f.-r.e.n. dos.,Vəliyev Həsən Paşa oğlu
 15. f.-r.e.n. dos., Əkbərova Svetlana Nadir qızı
 16. f.-r.e.n. dos., Məsimov Fikrət Əbülfət oğlu
 17. t.e.n. dos., Əmirova Rəna Ağamir qızı
 18. f.-r.e.n. dos., Məmmədov Firudin Osman oğlu
 19. f.-r.e.n. dos., Muradov Vaqif Mehman oğlu
 20. f.-r.e.n. dos., Niftəliyeva Mehriban Müslim qızı
 21. f.-r.e.n. dos., Şahverdiyev Mehman Ələkbər qızı
 22. f.-r.e.n. dos., Şirinov Taleh Voraşil oğlu
 23. b/m Nəcəfova Sevinc Salam qızı
 24. r.ü.f.d Məmmədova Ülviyyə Məmmədəli qızı
 25. r.ü.f.d.Zamanova Ruhiyyə Bülbül qızı
 26. b/m Əliyev Mövsüm Əliqulu oğlu
 27. ass.İsmayılova Rəna Əşrəf qızı
 28. ass.Rəsulzadə Aynur Fizuli qızı

 29. Tədris-köməkçi heyəti


 30. b/lab.Xasayeva Natavan Məmməd qızı
 31. b/lab Nəcəfova Gülşən Baba qızı
 32. b/lab.Hüseynova Minayyə Neymət qızı
 33. b/lab.Babanlı Günel Fəxrəddin qızı
 34. b/lab. Məmmədli Aytən Rəhman qızı
 35. b/lab.Poladova Sevda Oruc qızı
 36. b/lab.Abbasova Ayşən Cümşüd qızı
 37. b/lab. Seyfullayeva Aydan Səməd qızı