Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Curriculum

Magistr

HOME Tədris Magistr

Magistratura səviyyəsində:

İxtisas: 060631- Kompüter mühəndisliyi
İxtisaslaşma:
- Biliklərin əldə edilməsi sistemləri

İxtisas: 060632- İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
İxtisaslaşma:
- Tətbiqi proqram təminatı

İxtisas: 060509 - Kompüter elmləri
İxtisaslaşmalar:
- Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı
- Kompüterli modelləşdirmə
- Sistem proqramlaşdırılması
- İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
- İntellektual sistemlər
- Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları
- Dövlət informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
- Verilənlərin təhlili (Data analitikası)